Uitvoerder

DOEL VAN DE FUNCTIE
De Uitvoerder is verantwoordelijk voor de oplevering van (middelgrote) werkopdrachten volgens de opleveringsafspraken.

PLAATS IN DE ORGANISATIE
Leiding krijgen van:
Hoofduitvoerder / Projectleider

HOOFDACTIVITEITEN/VERANTWOORDELIJKHEDEN
Projecten
– De Uitvoerder is verantwoordelijk voor de correcte oplevering van een volledig werk (project), van een afgerond gedeelte van een groot werk dan wel van meerdere kleinere werken gelijktijdig.
– De Uitvoerder is aanspreekbaar op zowel de technische kwaliteit van het werk, de doorlooptijd als de productiviteit (tijd- en kostenbesteding) zoals vastgelegd in de werkopdracht.
– De Uitvoerder plant en organiseert zelf de verschillende werken en stemt deze af met de opdrachtgever(s) en met eventuele onderaannemers etc. Hij schakelt zelf de projectleider in bij twijfels over de (verdere) uitvoering van het werk.
– De Uitvoerder werkt de werkomschrijving uit tot detailplanningen en werkinstructies voor de medewerkers en controleert de uitvoering daarvan.
– De Uitvoerder levert het werk conform de werkopdracht op aan de opdrachtgever, dan wel – in geval van onderdelen van grotere projecten – aan de projectleider.

RESULTAATGEBIEDEN
Werkplanning
– De Uitvoerder bepaalt de gewenste detaillering van de uitvoeringsplannen.
– Hij/Zij stemt planningen zodanig af met betrokken partijen, dat vertraging door miscommunicatie wordt voorkomen.

Werkomgeving
– De Uitvoerder draagt zorg voor de inrichting van de werkplaats.
– Hij/Zij schat in wanneer (aanvullingen van) de voorraad materiaal en materieel benodigd zijn.
– Hij/Zij regelt de aanvoer en afvoer van materialen, gereedschappen en afval.

Werkstructuur
– De Uitvoerder stelt de teams samen en verdeelt de werkzaamheden.
– Hij/Zij begeleidt de medewerkers rekening houdend met de zelfstandige positie en persoonlijkheden.
– Hij/Zij geeft instructies en handreikingen aan collega’s.
– Hij/Zij ziet toe op de voortgang en kwaliteit van de werkuitvoering.

Voortgangsinformatie
– De Uitvoerder signaleert tijdig vertragingen en tekortkomingen, zodat er nog gelegenheid is voor bijsturing en aan de opleveringsafspraken kan worden voldaan.
– Hij/Zij onderzoekt de oorzaak van eventuele kostenoverschrijdingen.
– Hij/Zij verwerkt productiegegevens tot informatieve rapportages.

Oplevering
– De Uitvoerder levert het werk op aan de hand van checklists en rapportages.

Productinformatie
– De Uitvoerder verzamelt en registreert productiecijfers (manuren, materialen, meer/minderwerk).
– Hij/Zij levert (interne) rapportages en eindkeuringsrapporten, rekening houdend met de facturering van werkzaamheden aan klanten en de interne informatiedoeleinden.

Personeelsprestaties
– De Uitvoerder schept randvoorwaarden voor succesvol functioneren en beoordeelt de prestaties van de medewerkers.
– Hij/Zij ziet toe op het verloop van de werkprocessen en geeft aanwijzingen en instructies.
– Hij/Zij stimuleert en begeleidt de ontwikkeling van de medewerkers.

EISEN / DESKUNDIGHEID
Minimale opleiding en ervaring:
– Kennis van meerdere technische vakgebieden en kennis van projectmanagement op MBO niveau (MBO 4);
– Kennis van projectplanning en –uitvoering en logistieke processen;
– Kennis van wet en regelgeving over milieu- en veiligheidsaspecten;
– Kennis van waarden, instructies en werkmethoden van de onderneming.

Eigenschappen:
– Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus;
– Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
– Leidinggevende capaciteiten;
– Klantgerichtheid;
– Planmatig werken;
– Technisch inzicht;
– Probleemoplossend vermogen;
– Hoge mate van zelfstandigheid, accuratesse en flexibiliteit;
– Teamplayer.

Specifieke voorwaarden:
Rijbewijs B+E