Werkvoorbereider

DOEL VAN DE FUNCTIE
De Werkvoorbereider is verantwoordelijk voor de projectinrichting op de werkplek. Hij werkt volgens de instructies en werkmethoden van de onderneming

PLAATS IN DE ORGANISATIE
Leiding krijgen van:
Operationeel Directeur

HOOFDACTIVITEITEN/VERANTWOORDELIJKHEDEN
Werkvoorbereiding
• De Werkvoorbereider is verantwoordelijk voor de technische en organisatorische voorbereiding en voor de detailplanning van projecten.
• Hij/Zij werkt nauw samen met de projectleider die de te volgen werkwijze, volgorde van activiteiten en te gebruiken materialen en menskracht, vaststelt.
• Als basis hanteert hij de geaccepteerde offerte, al dan niet uitgewerkt tot een bestek, waarin het uit te voeren werk is gespecificeerd.
• Hij/Zij draagt zorg voor een juiste toepassing van de wettelijke regels (Arbo, VGA, milieuvoorschriften etc.) en bedrijfsvoorschriften (kwaliteitsborging). • Hij draagt zorg voor het up-to-date houden van het handboek ‘Kwaliteitszorg’.

RESULTAATGEBIEDEN
Plannen
De Werkvoorbereider vertaalt projectspecificaties (offerte) en overige informatie over projecten en vooruitzichten in een plan (jaarplan, projectplan, activiteitenplan of anderszins), rekening houdend met de behoefte aan capaciteit in mankracht, materieel en materiaal.

Afstemmingsafspraken
De Werkvoorbereider neemt contact op met alle betrokken partijen voor de projectuitvoering. o Hij vertaalt informatie uit projectspecificaties in concrete afspraken.
Hij waarborgt een effectieve samenwerking van alle partijen.

Werkplekinrichting
De Werkvoorbereider beoordeelt de benodigdheden op de werkplek om het project volgens afspraak te kunnen uitvoeren/opleveren.
Hij/Zij regelt of maakt deze benodigdheden (werkinstructies, werkomschrijvingen, materieel, materiaal en transport), rekening houdend met het gebruiksgemak van en op de werkplek.
Hij/Zij geeft waar nodig een toelichting.

Voortgangsinformatie
De Werkvoorbereider schat in, in hoeverre de werkzaamheden volgens schema verlopen.
Hij/Zij achterhaalt ontbrekende gegevens en signaleert tijdig afwijkingen van de planning en verwerkt gegevens tot informatieve rapportages.

Verbetervoorstellen
De Werkvoorbereider signaleert knelpunten en verbeterpunten op het gebied van planning en budgettering.
Hij/Zij bepaalt geschikte methoden om de kwaliteit van deze processen te verbeteren.
Hij/Zij dient goed beargumenteerde voorstellen ter verbetering in.

Kwaliteitszorg
De Werkvoorbereider past kennis over wijzigingen in wet- en regelgeving over kwaliteitszorg toe op de werkvloer.
Hij/Zij houdt kwaliteitshandboeken bij.
Hij/Zij spreekt anderen aan op het niet naleven van richtlijnen en voorschriften, rekening houdend met de bekendheid van medewerkers met deze richtlijnen.

EISEN / DESKUNDIGHEID
Minimale opleiding en ervaring:
• HBO werk- en denkniveau.
• Kennis van Bouwkunde en projectmanagement;
• Kennis van projectplanning en logistieke processen;
• Kennis van waarden, instructies en werkmethoden van de onderneming.

Eigenschappen:
• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus;
• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
• Cijfermatig analytisch vermogen;
• Planmatig werken;
• Doorzettingsvermogen;
• Nauwkeurig, accuraat;
• Technisch inzicht;
• Probleemoplossend vermogen;

Specifieke voorwaarden:
Rijbewijs B+E